0

Your Cart is Empty

กระเป๋าแขวนอเนกประสงค์

Sห้างสรรพสินค้าแต่ใช้งานได้จริง กระเป๋า TRAPO Neoprene ทำจากวัสดุนีโอพรีนคุณภาพสูงเพื่อเก็บสิ่งของของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น เครื่องฟอกอากาศ ขวดน้ำ และผลิตภัณฑ์ทรงกระบอกอื่นๆ จัดระเบียบภายในรถของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย TRAPO Neoprene Pouch!

ผลิตจากนีโอพรีน
สามารถถือเครื่องฟอกอากาศ Trapo Motion Sensing ได้ & เครื่องกรองน้ำทรงกระบอก
ติดตั้งง่าย - เพียงแค่แขวนไว้ด้านหลังพนักพิงศีรษะของรถ